Om Hokksund


Hokksund – en ganske ny by!

”En gang var vi bønder i byen, men nå er vi blitt bønder i egen by! Og det er noe helt annet!”
                                              
  - Anders Bye, i sin festtale da Hokksund offisielt fikk bystatus.
 

I 2001 ble det fattet et enstemmig vedtak i kommunestyret om å utrede spørsmålet om bystatus for Hokksund. Det ble nedsatt et ad hoc-utvalg som utførte et grundig arbeid i denne vurderingen. Befolkningen i Hokksund ble bedt om å si sin mening, og alle husstander i Øvre Eiker ble oppfordret til å komme med synspunkter.

Saken kom opp til behandling i kommunestyret den 7. november – og vi kjenner resultatet!

Det ble vedtatt at Hokksund skulle ha bystatus fra 1. januar 2002!

Et viktig argument i denne beslutningen er Hokksunds plassering som et sentralt knutepunkt i området. Hokksund er kommunesentrum i Øvre Eiker kommune med rundt 8700 innbyggere. Byen ligger sentralt mellom Drammen, Kongsberg og Hønefoss og er administrasjons- og servicesenter med et allsidige tilbud av offentlig og privat service, som barneskole, ungdomsskole, videregående skole, og regionale servicetilbud. Byen ligger ca seks mil fra Oslo.

Øvre Eiker kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv. Tyngdepunktet for kultur og reiseliv i Hokksund ligger på østsiden av Drammenselva. Her ligger også de to største reiselivsbedriftene Hokksund Båt og Camping og Sanden Hotell. Kommunens turistkontor er lokalisert i Sorenskrivergården, sammen med Nøstetangen Museum og Nøstetangen Glass. Det rike laksefisket i Drammenselva bidrar sterkt til bybildet og aktiviteten i sommermånedene.

Les mer om Hokksund her: http://no.wikipedia.org/wiki/Hokksund


Nettsiden oppdateres med eRedaktør.