Hvor høyt skal vi bygge i Hokksund sentrum?


Den seneste tiden har det vært flere kart ute til høring som skisserer høydesoner for bygging i Hokksund sentrum.
Dette er en del av Kommuneplanen, og et kart som viser høydesoner for Hokksund sentrum ble vedtatt av Kommuneplanutvalget den 18.8 og av Kommunestyret den 2.9.

Byutvalget har over tid fått mange henvendelser fra innbyggere i Hokksund som er bekymret over at det kan bli tillatt å reise høye bygninger i sentrum. Det er en frykt for at byens identitet og sjel forvitrer og at vi sitter igjen med en sentrumsgate full av høye bygninger, men uten et bredt folkeliv og godt utvalg av butikker. I tillegg ser Byutvalget muligheten for at vedtaket om byggehøyder vil inneholde mange kompromisser og dermed føre til at helheten og særpreget går tapt.

Byutvalget tenker det er viktig for politikerne å synliggjøre sine standpunkt i en sak som betyr mye for innbyggerne og ønsket en tilbakemelding på disse to spørsmålene:

På hvilken måte vil det vedtatte kartet for høydesoner i Hokksund sentrum legge til rette for en bærekraftig utvikling av Hokksund by?

Hokksund har i dag et godt rykte langt utover kommunegrensene for å være et attraktivt sted å tilbringe noen timer i butikker og på kafe. Hvordan tenker du/dere at de vedtatte høydesonene for bygging langs Stasjonsgata vil styrke posisjonen til Hokksund og ivareta et pulserende byliv? 

Det var to politikkere som utfordringen.

 


 

Inger Solberg, Høyre (Foto: Eikernytt)

Inger Solberg, Høyre

Fortetting i trafikknutepunkter er et uttalt ønske fra alle partier i kommunestyret, og er en nødvendighet for å redusere biltrafikk og forurensning. Fortetting er mulig kun ved å øke byggehøyder noe. Samtidig er det tatt hensyn til småhusbebyggelsen i Nøsteområdet. Det legges til rette for bruk av kollektivtilbud, samtidig som dette bedres blant annet gjennom 2 tog i timen til Hokksund. Samtidig trenger vi flere mennesker i sentrum, en styrke for forretningsliv, både butikker og kafeer. Byen trenger folk! Slik skapes bærekraft både for miljøet og for Hokksund som handelssentrum.

 

 

Freddy Berg, SV (Foto: Eikernytt)

Freddy Berg, SV

Jeg har stått på for å få sluttbehandlet Byplanen slik at det som kom fram der skulle legge premissene for høyder i sentrum. Både vi SV og AP ble nedstemt da vi behandlet kommuneplanen på onsdag da fremmet vi det forslaget. Nå blir det en kamp om høyder ved hver utbygging, tenker da på behandlingen av bebyggelsesplan.

Beklager at vi ikke nådde fram nå er det viktig at Hokksund Byutvalg sier i fra i planen hvordan dere ønsker det.

Sv har hele tiden ment at det må være variasjon i høydene slik at dersom en tillater inntil 5 etasjer så betyr ikke det at alle får ja på søknaden om å bygge 5 etasjer.

Man må ta hensyn til eksisterende bebyggelse.

 

Last ned forslag til høydesoner i Hokksund sentrum her.

Hokksund byutvalg takker for gode innspill fra Freddy og Inger!


Nettsiden oppdateres med eRedaktør.